schunk(雄克)_首页-老街玉祥怎么开户-18988332162

产品中心

QQ:949575070
手机号:949575070
地址:上海市浦东新区芳春路400号
邮箱:sutao_wwb@163.com

您当前的位置 : 首页 >产品中心>优势品牌

schunk(雄克)

更 新 :2017-01-03 点 击 :2736

QQ咨询

行业介绍

德国雄克(SCHUNK)是全球最大的静压膨胀式夹具系统生产厂和全球最大的卡爪生产厂,其自动抓取机构的开发和生产则始终位于欧洲乃至世界同业之最前列。

SCHUNK创建于1945年,从仅以来料加工为主的车削加工作坊,经过半个多世纪的奋斗与发展,雄克公司终于成为全球最大的静压膨胀式夹具系统生产厂和全球最大的卡爪生产厂,其自动抓取机构的开发和生产则始终位于欧洲乃至世界同业之最前列。如今,雄克公司在德国和美国拥有四大生产基地,在英国、法国、瑞士、奥地利、瑞典、比利时、荷兰、意大利等国设有子公司,在包括中国在内的四十多个国家设有代理机构。雄克公司的产品主要应用于机械和自动化领域,现有上千种不同规格的产品系列,可分为以下四大类:1、机床卡盘、中心架、卡爪2、静压膨胀式刀具夹头及芯轴3、模块式自动抓取系统4、模块式工件夹持系统2003年11月,雄克公司开始进驻中国。

经销品牌

行业案例

   雄克SCHUNK夹柄

   雄克SCHUNK机械手

   雄克SCHUNK中心架

   雄克SCHUNK机械手夹具

   雄克SCHUNK卡爪

   雄克SCHUNK液压刀柄

   雄克SCHUNK卡盘

实物图

  SWB-FR 130 0120400
  303028
  PRG 34-60, 0303692
  20018362
  DPG 100 AS,0370263
  DPG-PLUS 125-1-AS Nr.0304343
  MMS 30-S-M12-PNP S-NR:0301571
  0340310 KGG 80
  0371401 PGN-PLUS 80-1-AS
  OPS300-VS/321145
  SDV-P04/403130
  PGN-160-2 / 370154
  MMS 22-S-M8-PNP 0301032
  PGN-plus 300-2-V
  IN 40-S-M8-SA Nr.0301473
  ABV-MV15-M3 0303322
  PGN-plus 64-1-IS ID: 0371094
  PZV 64 NO.0304000
  MMS 22-S-M8-PNP NO. 0301032
  ZHU 10 NO.9939379
  OSE-C57-8 30028190
  SZKA 263
  MMS 22-S-M8-PNP NO. 0301032
  PZV 64 NO.0304000
  MMSK 22-S-PNP No.0301034
  MMS22-S-M8-PNP ID:0301032
  PGN-plus 125-1-AS Nr.0371403
  DPG-plus 240-2-AS 0304374
  GWB 54 NO.0307137
  MMS 30-S-M12-PNP S-NR:0301571
  ABV-MV15-M3 0303322
  SRU+60-W-180-3-M-8 Nr.0362832
  PGN-plus 125-1-AS Nr.0371403
  0370106 PGN 300/1
  0371151 PGN+80-2
  0371099 PGN+50-1
  0371092 PGN+64-1-AS
  9935816
  MMS-P 22-S-M8-PNP Nr.0301370
  0301370 MMS-P 22-S-M8-PNP
  MMS22-S-M8-PNP ID:0301032
  PZN-plus125-2-IS ID:0303643
  MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032
  KSP-LH plus 250 0405520
  GWA125/302525
  9641211
  INK 40/S Nr.0301555
  IN 40-S-M8-SA Nr.0301473
  MMS 22-S-M8-PNP 0301032
  IN 80-S-M8 0301478
  PSH 42-2 Nr.30060298
  MPG 25-AS Nr.0340040
  GWB80 0307139
  30015222 PZB 160 IS V
  370251
  MPG32 340011
  PZN-plus 64-2-AS ID:0303610
  OSE-A57-8-90-R Nr.0354650
  PSH 42-2 Nr.0302143
  MRU-10.2-E-0 Nr.0357130
  PGN-plus 100-1 Nr.0371102
  ZHU 16 Nr.9939382
  ZHU 14 Nr.9939381
  PGN-plus-200-2 Nr.0371155
  0305511 MPG-PLUS 32
  MMS 22-S-M8-PNP 0301032
  MRU 14.1-E-0, 180° Nr.0357070
  PGN-plus 200-1 Nr.0371105
  SWA-150-000-000 0302453
  SRU+50-W-180-3-8-M8 Nr.0362624
  APS-M1E Nr.0302064
  APS-M1S Nr.0302062
  IN 80-S-M12 Nr.0301578
  V2-M12 Nr.0301776
  APS-K0700 Nr.0302068
  UWG 32 Nr.0305101
  PFH 40 ID:0302040
  QUENTES 5 Nr.0300760
  TENDO SDF-KS JIS-BT 50 Φ20.0, L1=90.0 0204457
  TENDO SDF-LS JIS-BT 40 ?20.0, L1=140.0 0204451
  DPG 100 AS,0370263
  MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032
  PGN+100-1 Nr.0371102
  SRH+50-W-M12-A Nr.0359297
  PZN+100-1 Nr.0303312
  PZN+100-1 Nr.0303312
  MPG 25-AS Nr.0340040
  PZN-plus125-2-IS ID:0303643
  MMS22-S-M8-PNP ID:0301032
  9939377 ZHU 5
  9939384 ZHU 6
  PZN-plus 64-1-AS 0303510
  Nr.371103
  0370758 DSA DPZ 100
  MMS 22-S-M8-NPN 0301033
  0305160 PZB-plus 80-1
  PSK 40-N/1 Nr.0308243
  MPG32 340011
  PRG 34-60, 0303692
  MRU 14.1E 357070
  IN 60-S-M8 0301485
  0305521 MPG-plus 40
  9907533 PROFILDICHTUNG TP 125
  0816125 ROTA TP 125-26 Z120
  39371092 PGN-plus 64-1-AS-V
  0371480 HUE PGN-plus 64
  ABV-MV15-M3 0303322
  302453
  301032
  PGN-plus 125-1 Nr.0371103
  PGN-plus 125-1-AS Nr.0371403
  MMS-22-S-M8-PNP 0301032
  GWB44 0307136
  0340310 KGG 80
  0204476 TENDO SDF HSK-C 32 for Chiron FZ 08 Φ6.0, L1=65
  MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032
  IN 80-S-M8 0301478
  PGN-plus 125-1 0371103
  ACE-Z-050 ID:0324452
  SRU-plus 30-W-180-3-4-M8 ID:0361824
  PGN-plus 80-2-AS ID:0371451
  PHE 64-20 ID:0300974
  SRU-plus 40-W-180-3-8-M8 ID:0362224
  SRU-plus 40-W-180-3-8 ID:0362222
  0370104 PGN 160-1
  AGE-F-XY-031-1 Nr.0324900
  AGE-XY-080-P Nr.0324481
  AGE-XY-050-P Nr.0324451
  MMS 22-S-M8-PNP Nr.0301032
  MMS-P 22-S-M8-PNP Nr.0301370
  0301032 MMS 22-S-M8-PNP
  301297
  9935820

  SWA-011-000-000 0302317
  0371401 PGN-PLUS 80-1-AS
  0305521 MPG-plus 40
  0301502 KA BW08-L 3P-0500-PNP
  0371093 PGN-plus 64-2-AS
  0305511 MPG-PLUS 32
  0371402 PGN-plus 100-1-AS
  IN 80-S-M8 0301478
  IN 40-S-M12 0301574
  0370100 PGN 64/1
  5510191
  PGN-plus 64-2-AS ID:0371093
  KA BW08-L 3P-0500-PNP Nr.0301502
  MPZ20
  PGN-plus125 Nr.0371483
  0371402 PGN-plus 100-1-AS
  PGN+300-1 Nr.0371106
  GWB80 0307139
  PGN+64-1-IS 0371094
  SRU+40-W-180 362222
  DRG 44-90-AS Nr.0307106
  0301430 MMSW 22-S-M8-PNP
  9941216
  301295
  PFH 40 ID:0302040
  SRH-plus 40-W-M8 0359281
  JGZ-125-1 Nr.0308950
  0303065 KGG 100-40
  302453
  PGN-plus 100-2 NO. 0371152
  IN 80-S-M8 NO. 0301478
  MMS 22-S-M8-PNP NO. 0301032
  371103
  9935815
  0307139 GWB 80
  0370619 DSA GWB 80
  PGN-plus 125-1 0371103
  0340014 MPG 64
  303028
  371399
  302343
  302371
  302347
  301296
  9941561
  301294
  9935816
  303219
  0312931 LGZ 16-AS
  30014283 PGN 80-1-V
  0324161 HKI 1A
  0324161 HKI 1A
  0301762,AS-FPS-MPG-plus 40
  0340042,MPG 40-AS
  0301705,FPS-S 13
  0301474,IN 40-S-M8-PNP
  0301805,FPS-F5
  0305521,MPG-plus 40
  0340040,MPG 25-AS
  30029569 PWG 170-F
  371099
  371399
  0302453,SWA-150-000-000
  301241
  9935816
  0204476 TENDO SDF HSK-C 32 for Chiron FZ 08 Φ6.0, L1=65
  0340310 KGG 80
  MPG25/0340010
  DDF-SE-120 Nr. 0323285
  PZN-plus 100-1-IS Nr.0303542
  0301805 FPS-F5
  0301585 IN 60-S-M12
  0301032 MMS 22-S-M8-PNP(old Id.Nr. 0301432)
  MMS-P 22-S-M8-PNP
  5515348
  5515337
  5515334
  5515347
  5515350
  5515335
  0370401 PGN 80/1 AS
  MMS22-S-M8-PNP-0301432
  IN-80-S-M8-301478
  DGP-PLUS-125-1
  PGN PLUS-100-371102
  PGN-PLUS-100-371152
  0357170 MRU 14.2-E-0
  0303720 A-PZN-plus 64
  0301430 MMSW 22-S-M8-PNP
  T20018362Diamete12 K1129280 40090910
  MMS 22-S-M8-PNP
  PGN-plus 125-1 0371103
  MMS 30-S-M12-PNP S-NR:0301571
  PHE 80-40 S-NR:0300977
  30011221 PHE 100/40 V
  0324161 HKI 1A
  340010
  0301430 MMSW 22-S-M8-PNP
  0301474 IN 40-S-M8-PNP
  NMS 22-S-M8-PNP-SA 0301442
  KA BW08-L3P-030-PNP 0301594
  FPS-S13 0301705
  MMS 22-S-M8-PNP-SA s-nr:0301042
  0301555 INK 40-S
  T20018362Diamete12 K1129280 40090910
  370700
  IN80/SM8 0301478
  302781
  0340380 PGF 100
  0303051 KGG 60-40
  0371451 PGN+80-2-AS
  0340310 KGG 80
  LGR 25 0312974
  0340310 KGG 80
  SWK-011-SIP 0302318
  SWK-011-000-000 0302316
  SWA-011-000-000 302317
  9941216
  0300463 DPZ 100 AS
  0370758 DSA DPZ 100
  0307106 DRG 44-90-AS
  PZN+160-1 303314
  370700
  IN80/SM8 0301478
  IN80/SM8 0301478
  IN80/SM12 0301578
  0301032 MMS 22-S-M8-PNP
  RH 905 Id:0360110
  301297
  9935820
  301297
  MMSK 22-S-NPN ID:0301035
  0301032 MMS 22-S-M8-PNP
  304335
  37303514
  0301478 IN 80/S-M8
  0301032,MMS 22-S-M8-PNP

手机号:949575070 QQ:949575070 地址:上海市浦东新区芳春路400号 邮箱:sutao_wwb@163.com
©2013-2016 速涛工业控制设备(上海)有限公司 版权所有 沪ICP备16043378号